Základné informácie

 Hokovce sú obec na Slovensku v okrese Levice. Dedina leží v juhovýchodnej časti Ipeľskej pahorkatiny na sútoku potoka Veperec a Štiavnica. V chotári je Okrúhle jazero a minerálne pramene. Najstaršie doložené nálezy, dokumentujúce osídlenie tejto oblasti, pochádzajú z neolitu a zo strednej doby bronzovej. Hokovce patria medzi najstaršie sídla Hontianskej župy.

Kraj:

Okres:

Poloha:

Nadmorská výška:

Rozloha:

Obyvatelia:

PSČ:

Prvá písomná zmienka:

Nitriansky

Levice

48.15" , 18.88"

131 - 230 m n. m

12,33 km²

553

935 84

1245